Tilleggstjenester:

Priser på ekstra pris ark, 65 stk per ark (det følger med 65 stk. ved standleie)

10 Kr

Varer i ”storetingsavdeling” (avtales med personalet)

10 Kr per uke

Opprydding på standen

15 Kr per gang eller 100 kr per uke

Nedpakking av stand ved avtale

150 Kr

Nedpakking av stand ved uteblivelse

300 Kr

Ved oppbevaring av varer uten avtale etter at standleien er utløpt

50 Kr per dag

Barnevogn (standleier)

100 Kr

Barnevogn (ikke standleier)

200 Kr mnd 25% kommisjon

Åpningstider

Man-fre: 10-16

Torsdag: 10-18

Lørdag: 10-15

Butikkadresse

BarneSkatter Kongsberg

Skolegata 2

3611 Kongsberg

Org nr. 928 464 733